Vlog #65: My Crypto Life. "I Got Crypto Money On My Mind."